مجتمع تجاری اداری پاسداران

 

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : مجتمع تجاری اداری پاسداران
  • کارفرما: مهندسین مشاور رازان
  • مالک: شرکت همقدم
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۶
  • متراژ: ۱۴۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان:  تهران، پاسداران
  • ویژگی‌های خاص:  ستون‌های مورب