ساختمان مرکزی نظام مهندسی قزوین

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ساختمان مرکزی نظام مهندسی قزوین
  • کارفرما : مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: : نظام مهندسی قزوین
  • تاریخ شروع: : ۱۳۹۳
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: قزوین
  • مشخصات پروژه: رتبه اول مسابقه طراحی ساخنمان نظام مهندسی استان قزوین
  • طراحی معماری: علیرضا تغابنی