مجتمع تجاری بزرگمهر

 

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : مجتمع تجاری بزرگمهر
  • کارفرما: بخش خصوصی(بنیاد نیکوکاری قائم)
  • مشخصات پروژه: اسکت فلزی، ۲۳ طبقه، ۱۵۰۰۰۰ متر مربع
  • شرح خدمات: طراحی و محاسبات و بهینه سازی
  • تاریخ شروع: ۱۳۸۸
  • مدت اجرای پروژه: در حال انجام