مجتمع مسکونی گل سنگ

 

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : مجتمع مسکونی گل سنگ
  • کارفرما: شرکت پارس سازه تأمین
  • مالک: شرکت توسعه طرح و ساخت |ناه
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۲۰
  • متراژ: ۲۴۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه، نظارت سازه
  • مکان: تهران، نیاوران
  • ویژگی های خاص: بالای همکف اسکلت فلزی زیر همکف اسکلت،استفاده از روسازه فلزی به همراه دال انتقالی بر روی سازه بتنی- استفاده از جداگر لرزه­ای