مجتمع تجاری اداری همیلا

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع تجاری اداری همیلا
  • کارفرما : گروه مالی پاسارگاد
  • طبقات : : ۲۷
  • متراژ : : ۱۵۰۰۰۰
  • مکان: تهران، بلوارهمیلا
  • ویژگی های خاص: سیستم دیوار برشی بتنی ویژه
  • مشخصات پروژه: اسکلت فلزی، ۳۰طبقه، طراحی سازه