مرکز تجاری اطلس پلازا

جزئیات پروژه

  • تاریخ شروع: ۱۳۹۴
  • مدت اجرای پروژه : : در حال انجام
  • کارفرما: شرکت ایرانیان اطلس
  • مشخصات پروژه: مهندسی ارزش سازه فلزی، ۲۸ طبقه، مساحت ۴۰۰ هزار متر مربع بهینه ­سازی سازه و کمک در جهت بهبود عملکرد توسط باستان پل