نمایشگاه بین المللی سالن ٨ و ٩ غرفه ٨٠٩

حضور گروه مهندسی باستان پل در سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی سازه ها، نماهای سازه ای، و صنایع وابسته و اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی تکنولوژی های نوین ساختمانی

در قالب مشارکت شرکت های رابینسون(Robinson Seismic)، صنایع فلزی آرشام و باستان پل در زمینه تجهیزات محافظ لرزه ای (جداگر ها و میراگر ها)