کتابخانه فنی و مهندسی شهر تهران

 

 

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : کتابخانه فنی و مهندسی شهر تهران
  • کارفرما: دانشگاه امیر کبیر
  • تاریخ: ۱۳۸۵-۸۹
  • طبقات: ۱۴
  • متراژ: ۱۵۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی معماری،طراحی سازه، برق، تاسیسات و نظارت
  • مکان:  تهران، پل حافظ