پروژه مسکونی شهید خرازی

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: مجتمع مسکونی شهید خرازی
  • تاریخ شروع: : ۱۳۹۲
  • مدت اجرای پروژه: در حال انجام
  • کارفرما : تعاونی مسکن سپاه
  • مشخصات پروژه: مهندسی ارزش سازه فلزی، ۳۴ طبقه، مساحت ۷۰ هزار متر مربع