هتل ولیعصر

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: هتل ولیعصر
  • تاریخ شروع : : ۱۳۹۰
  • کارفرما : بخش خصوصی
  • مشخصات پروژه : : سازه اسکلت فلزی، ۲۵ طبقه
  • شرح خدمات: طراحی و محاسبات