ویلای کردان

 

 

جزئیات پروژه

  • تاریخ شروع: : ۱۳۸۹
  • مدت اجرای پروژه: ۲۴ ماه
  • کارفرما: بخش خصوصی
  • مشخصات پروژه: رتبه دوم مسابقه سالانه معمار بخش مسکونی سال ۱۳۹۱
  • شرح خدمات: طراحی و محاسبات ومقاومسازی و ارایه خدمات فاز ۳ در قالب نظارت عالیه