ساختمان مرکزی نظام مهندسی بیرجند

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ساختمان مرکزی نظام مهندسی بیرجند
  • کارفرما : مهندسین مشاور دیگر
  • مالک: : نظام مهندسی بیرجند
  • تاریخ : : ۱۳۹۴
  • طبقات : : ۶
  • متراژ : : ۳۵۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان: بیرجند
  • ویژگی های خاص: معماری پیچیده و دهانه های بیش از ۲۰ متر ، سازه بتنی به همراه پوستهی منحنی سازه ای
  • طراحی معماری: علیرضا تغابنی