ویلای اقای توانگری

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: ویلای اقای توانگری
  • تاریخ شروع: : ۱۳۹۱
  • مدت اجرای پروژه: ۲۴ ماه
  • کارفرما : آقای توانگری
  • مشخصات پروژه: سازه اسکلت فلزی با سقفهای شیبدار
  • شرح خدمات: کنترل سازه و اجرای کامل پروژه