پروژه پنجم اسفند

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : پروژه پنجم اسفند
  • کارفرما: سازمان نظام مهندسی قزوین
  • مالک: نظام مهندسی قزوین
  • تاریخ: ۱۳۹۲-۹۳
  • متراژ: ۱۵۰۰۰
  • نوع فعالیت: طراحی سازه
  • مکان:  قزوین
  • ویژگی های خاص:  قاب خمشی بتنی با کنسول های خاص
  • مشخصات پروژه:  طراحی سازه اسکلت بتنی با دهانههای ۲۰ متری و کنسولهای ۱۳ متری
  • طراحی معماری:  علیرضا تغابنی