مجتمع اداری مطهری

جزئیات پروژه

  • نام پروژه: : مجتمع اداری مطهری
  • کارفرما: آقای امانی
  • مالک: آقای امانی
  • تاریخ: ۱۳۹۳-۹۴
  • طبقات: ۱۳
  • متراژ: ۱۵۰۰
  • نوع فعالیت: نظارت شهرداری
  • مکان:  تهران، سعادت آباد